การจ้างก่อสร้างศูนย์เอกสารแห่งใหม่และปรับปรุงศูนย์เอกสารเดิม (ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓))

ประกาศวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.