การจ้างก่อสร้างสร้างโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา)(งานโยธา)

เลขที่ กจด.ป ๑๔/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น.  ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.