การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคารงานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ (งานโยธาและงานระบบ)

ประกาศวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.