การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคารงานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ (งานโยธาและงานระบบ) ครั้งที่ ๒

ประกาศวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.