การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (งานภูมิทัศน์)

กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

Comments are closed.