การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นบางรองคาร บริเวณ MLP-๕๕-๒๑ และ MLP-๕๕-๒๒ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่กจด.ปจ.๓๒/๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

Comments are closed.