การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานครทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และท่าเรือ-ดินแดง จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


Comments are closed.