การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S๑)

เลขที่กจด.ป.๑๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.