การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน ทิศทางท่าเรือ-บางนา และทิศทางบางนา-ท่าเรือ

เลขที่ กจด.๒๑/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.