การจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจรและระบบสื่อสาร)(ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Comments are closed.