การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑๑ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
Comments are closed.