การจ้างขุดลอกรางระบายน้ำใต้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๑๑๒/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.