การจ้างจัดงานประชาสัมพันธ์และแสดงความยินดีจากหน่วยงานภายนอกในงานวันคล้ายวันก่อตั้ง กทพ.ครบรอบ ๕๐ ปี (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

ประกาศวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Comments are closed.