การจ้างจัดทำกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ กทพ.ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของ กทพ. (Official Page) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.