การจ้างจัดทำกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ กทพ.ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของ กทพ. (Official Page) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

Comments are closed.