การจ้างจัดทำกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ กทพ.ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของ กทพ. (Official Page) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.