การจ้างจัดทำข้อมูลของ กทพ.ให้รองรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

Comments are closed.