การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๔ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards

ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.