การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ.ประจำปี ๒๕๖๔ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards

เลขที่ กจด.ปจ.๔๒/๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.