การจ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม (โต๊ะจีน) เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง กทพ. ครบรอบ ๕๐ ปี

ประกาศวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Comments are closed.