การจ้างจัดหาเครื่องแบบพนักงานตำแหน่ง ช่าง ผู้ช่วยช่าง พนักงานขับเครื่องจักร สังกัด ฝบร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๓๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.