การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ.๒๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.