การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๒๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.