การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.