การจ้างจัดหาเครื่องแบบพนักงานตำแหน่ง ช่าง ผู้ช่วยช่าง พนักงานขับเครื่องจักร สังกัด ฝบร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕Comments are closed.