การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.