การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๑๓/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

Comments are closed.