การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

Comments are closed.