การจ้างจัดทำข้อมูลของ กทพ.ให้รองรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

 

Comments are closed.