การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ.

เลขที่ กจด.ปจ.๘๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.