การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำศูนย์ควบคุมพิเศษ และอาคารสำนักงานของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Comments are closed.