การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช, ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี, ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง

เลขที่ กจด.ปจ.๘๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.