การจ้างซ่อมแซมตู้ Automatic Ticket Dispenser (ATD) ด่านบางพลี ๑ ด่านเมืองใหม่บางพลี ด่านวงแหวนรอบนอก ด่านบางบ่อ ด่านบางสมัคร ด่านบางวัว จำนวน ๖ ด่านทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.