การจ้างซ่อมแซมรถเครน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ ตัน คันหมายเลขทะเบียน ๕๑-๑๕๗๑ กรุงเทพมหานคร

ประกาศวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.