การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) บริเวณหัวเกาะทางแยก ต่างระดับดาวคะนอง (ท่าเรือ-ดาวคะนอง และ ท่าเรือ-ถนนพระราม ๒) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

Comments are closed.