การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจจับเพลารถยนต์ (Treadle) และอุปกรณ์ม่านแสง (Optical Barrier) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ประจำด่านฯ บางนา ช่องทางที่ ๕ จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗

Comments are closed.