การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ต่างระดับท่าเรือ ทิศทางมาจากบางนา)

ประกาศวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

Comments are closed.