การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดแรงปะทะ (Crash Cushion) จำนวน ๑ ตำแหน่ง บริเวณ กม.๒+๗๐๐ ทิศทางท่าเรือ-ดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

Comments are closed.