การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศทางพิเศษบูรพาวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

วันที่ประกาศ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.