การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

ประกาศวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.