การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) ถนนระดับดินบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษรามอินทราและป้ายแสดงระยะเวลาการเดินทางบนทางพิเศษฉลองรัช ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.