การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๗๖/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.