การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศทางพิเศษบูรพาวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

ประกาศวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.