การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแสดงผลแบบวีดีโอ streaming บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๖๑/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.