การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติสำหรับรถ กทพ. ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๗๘/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.