การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ต่อเนื่อง)

เลขที่ กจด.ปจ.๕๘/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.