การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาประเมินสภาพจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน ๔ ด่าน ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษบูราพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

 

แชร์

Comments are closed.