การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประเมินสภาพจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน ๔ ด่านฯ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษบูราพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.