การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประเมินสภาพจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจำนวน ๔ ด่านฯ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๔/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔


แชร์

Comments are closed.