การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประเมินสภาพจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน ๔ ด่านฯ ทางพิเศษเฉลิมมหาคร และทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.